CannX 2018, Tel Aviv - רישום ישראלים

רישום משתתפים ישראלים

הרישום יפתח בקרוב. על מנת לקבל עדכונים, הכנס את כתובת האי-מייל שלך פה

דמי הרישום

תעריפי הרישום יכובדו באם הרישום והתשלום נעשו לפני המועדי הרשומים מטה:

רישום מאוחר

מ – 4 לאוקטובר ובזמן הכנס

רישום רגיל

מ- 12 ליולי עד ה-3 לאוקטובר, 2018

רישום מוקדם

עד תאריך 11 ליולי, 2018

 
1,750 ש"ח1,500 ש"ח1,350 ש"חמשתתף ישראלי
900 ש"ח800 ש"ח
800 ש"חתעריך יומי (15,16 לאוקטובר)
1000 ש"ח850 ש"ח765 ש"חתעריף סטודנט *
250 ש"ח250 ש"ח250 ש"ח
כרטיס לקבלת פנים

* סטודנט – יש לצרף לטופס הרישום המקוון צילום של תעודת הסטודנט או כתב אישור מראש המחלקה. 

דמי הרישום כוללים:

· תכניה כולל רשימת אבסטרקטים וכל חומר כתוב נוסף שיחולק למשתתפים

· השתתפות בכל המושבים

· כניסה לתערוכה

· כיבוד קל במהלך ההפסקות בהתאם לתוכניה

· לא כולל הזמנה לקבלת הפנים

תשלום

ניתן לשלם באחד מאמצעי התשלום הבאים:

כרטיס אשראי:

ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס

העברה בנקאית: (דמי טיפול 30 ש"ח נוספים נדרשים בבחירה באופצית תשלום זו)

שם החשבון - כנס אינטרנשיונל אירגון כנסים קונגרסים בע"מ

בנק לאומי, סניף 800, הרצל 19, תל-אביב

מספר חשבון - 545223/06

מספר זה"ב - IL90 0108 0000 0005 4522 306

SWIFT - LUMIILITTLVביטול השתתפות

נא לשלוח מייל המאשר ביטול השתתפות בכנס לפני המועדים המצויינים  מטה, החזר יבוצע כדלקמן:

· בקשת ביטול שהתקבלה לפני ה-12 ליולי, 2018 – החזר מלא

· בקשת ביטול שהתקבלה בין 13 ליולי – 5 לאוקטובר – 50% החזר (במקרה של תשלום בהעברה בנקאית, לא יוחזרו 30 ש"ח דמי טיפול)

· בקשת ביטול שהתקבלה לאחר ה-6 לאוקטובר – לא יבוצע החזר כלל

רישום קבוצות

בקשות לרישום קבוצות (יותר מ-10 משתתפים), יש לשלוח למייל מחלקת הרישום reg_cannx18@kenes.com

 

מחלקת רישום CANNX 2018


Tel: 03-9727500
E-mail: reg_cannx18@kenes.com

Keep Me Updated